Artikel Terbaru

Melacak Jejak Sejarah Kiswah

Menurut sejarah Ka‘bah sudah diberi kain penutup yang disebut kiswah sejak zaman Nabi Ismail AS, putra Nabi Ibrahim AS. Namun tidak ada catatan yang mengisahkan kiswah pada zaman Nabi Ismail terbuat dari apa dan berwarna apa. Baru pada masa kepemimpinan Raja Himyar Asad Abu Bakr dari Yaman, disebut kiswah.  Pada masa Qusay ibnu Kilab, salah seorang leluhur Nabi Muhammad yang ... Read More »

“Wahai Manusia Dengarkan Apa yang Aku Katakan!” (Khutbah Wada’ Rasulullah)

Sungguh sangat menyentuh hati khutbah yang disampaikan Rasulullah Saw pada saat wukuf di padang Arafah dalam pelaksanaan haji wada (haji perpisahan). Sekitar seratus  empat puluh empat ribu orang berkumpul mengitari Rasulullah saat itu untuk mendengarkan khutbah terakhir Rasulullah. Rasulullah membuka khutbahnya dengan ucapan, “Wahai umat manusia, dengarkanlah apa yang akan aku katakan ini! Boleh jadi selepas tahun ini, aku tidak ... Read More »

Sudahkah Kita ‘Menjadi’ Nabi Ibrahim?

Banyak ayat dalam al-Qur’an yang menjelaskan tentang kemuliaan sosok nabi Ibrahim. Pada kisah perjalanan hidup dan kenabiannya tergambar jelas teladan dan ibrah yang bisa menjadi panutan bagi kaum beriman. Allah telah berfirman,  “Sesungguhnya telah ada suri teladan yang baik bagimu pada Ibrahim dan orang-orang yang bersama dengan dia”. (Qs. al-Mumtahanah:  4)  Ayat ini menegaskan bahwa sosok nabi Ibrahim memang telah ... Read More »

Teladan Luar Biasa dari Keluarga Nabi Ibrahim

      Oleh. Ustad H. Zainul Muslimin   Alhamdulillâhi Rabbi al-âlamîn, segala puji kita panjatkan ke hadhirat Allah subhanahu wata’ala. Shalawat dan salam semoga senantiasa dilimpahkan kepada  Rasulullah Muhammad shallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, para shahabatnya, dan seluruh umatnya yang senantiasa menaati risalahnya, serta berjuang tak kenal lelah untuk mengamalkan dan menyebarluaskannya ke seluruh pelosok dunia hingga akhir zaman.   Di ... Read More »

Tangisan Wukuf

Wukuf berarti ‘berhenti’ dan  merupakan rukun ibadah haji. Tidak ada haji bila tidak wukuf di arofah. Pada saat wukuf ini, kita akan merasa dalam suasana yang tenang, tentram. Jutaan jamaah haji dari berbagai penjuru dunia berkumpul, bermunajad kehadirat Allah SWT, Sang Pencipta. Semuanya berdzikir, bertafakur, bahkan banyak yang menangis memohon ampunan, bertobat atas segala dosa dan kesalahan. Dan seluruh jamaah ... Read More »

Mari ‘Mewukufkan’ Diri

Haji adalah wukuf di Arafah. Rasulullah bersabda, “Haji itu Arafah” (Hr. Daud dan Tirmidzi). Demikian pentingnya ibadah wukuf bagi para jamaah haji maka Allah telah mewajibkan siapapun yang berniat menunaikan ibadah haji untuk melakukan wukuf di padang Arofah. Tidak sah haji seseorang bila tidak melakukan wukuf di Arafah. Mengapa wukuf demikian penting dalam seluruh rangkaian prosesi haji? Wukuf adalah hari ... Read More »

sahifawplk