Kajian

Siapa Pendusta Agama?

“Tahukah kamu orang yang mendustakan agama? Yaitu, orang yang menghardik anak yatim dan tidak menganjurkan memberi makan orang miskin. Maka, celakalah orang-orang yang shalat, yaitu orang-orang yang lalai terhadap shalatnya, yang berbuat riya, dan enggan memberikan bantuan.” (Qs. Almaun: 1-7) Dalam surah tersebut, Allah Swt demikian lugas mengaitkan agama dengan keberpihakan kepada kaum dhuafa. Seseorang dikategorikan telah berdusta atau berkhianat ... Read More »

Awas Bahaya Syirik Kecil

Syirik ashghar  atau biasa disebut syirik kecil adalah perbuatan atau keyakinan yang mengurangi keutuhan tauhid. Apabila seseorang terjerumus di dalamnya maka dia menanggung dosa, bahkan dosa besar yang terbesar di bawah tingkatan syirik akbar dan di atas dosa-dosa besar lain seperti mencuri dan berzina. Namun orang yang melakukannya tidak sampai keluar dari Islam. Dan apabila meninggal dalam keadaan berbuat syirik ... Read More »

Islam Satu-satunya Jalan Kebenaran

“Sungguh telah datang kepada kalian cahaya dari Allah dan kitab yang menerangkan. Dengan kitab itulah Allah menunjuki orang-orang yang mengikuti keridhaan-Nya ke jalan-jalan keselamatan dan Allah mengeluarkan mereka dari kegelapan kepada cahaya dengan seizin-Nya serta menunjuki mereka ke jalan yang lurus.” (Qs. Al-Ma`idah: 15-16) Islam adalah agama universal yang mencakup seluruh ajaran kebaikan. Mulai dari keyakinan, ucapan maupun perbuatan diterangkan ... Read More »

Jangan Memakan Harta Haram

“Dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang bathil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebahagian dari pada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, padahal kamu Mengetahui.” (QS. Al-Baqarah: 188.)  Menurut Ibnu Abbas Ra. ayat ini berbicara tentang seseorang yang memiliki tanggungan harta ... Read More »

Meraih Kemuliaan dengan Mengingat Kematian

Al-Imam Al-Qurthubi berkata, “Siapa yang banyak mengingat mati, ia akan dimuliakan dengan tiga perkara: bersegera untuk bertaubat, hati merasa cukup, dan bersemangat dalam beribadah. Sebaliknya, siapa yang melupakan mati ia akan dihukum dengan tiga perkara: menunda taubat, tidak ridha dengan perasaan cukup dan malas dalam beribadah. Maka berpikirlah, wahai orang yang tertipu, yang merasa tidak akan dijemput kematian, tidak akan ... Read More »

Mengenal Sosok Kematian

  Kematian bersifat memaksa dan siap menghampiri manusia walaupun kita berusaha menghindarkan resiko-resiko kematian. Katakanlah: “Sekiranya kamu berada di rumahmu, niscaya orang-orang yang telah ditakdirkan akan mati terbunuh itu ke luar (juga) ke tempat mereka terbunuh”. Dan Allah (berbuat demikian) untuk menguji apa yang ada dalam dadamu dan untuk membersihkan apa yang ada dalam hatimu. Allah Maha Mengetahui isi hati. ... Read More »

Jangan Lupa Puasa 6 Hari di Bulan Syawal

Salah satu dari pintu kebaikan adalah melakukan puasa sunnah, sebagaimana yang disabdakan Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam: “Maukah aku tunjukkan padamu pintu-pintu kebaikan? Puasa adalah perisai, …” (Hadits hasan shohih, riwayat Tirmidzi). Puasa dalam hadits ini merupakan perisai bagi seorang muslim baik di dunia maupun di akhirat. Di dunia, puasa adalah perisai dari perbuatan-perbuatan maksiat, sedangkan di akhirat nanti adalah ... Read More »

Rahasia Keutamaan Shalat Subuh Berjamaah

Di antara shalat wajib yang harus dilakukan oleh kaum muslimin, shalat subuh dan isya berjamaah di masjid merupakan shalat yang paling berat dan sering ditinggalkan. Padahal sesungguhnya banyak keutamaan dan kemuliaan yang akan diperoleh bagi mereka yang istiqomah melakukannya. Bahkan Rasulullah dengan dengan bahasa yang cukup ‘keras’ menyuruh mereka yang tidak melakukannya berjamaah ke masjid untuk segera berangkat menuju masjid. ... Read More »

Islam itu Mudah

Dari Abu Hurairah, bahwa Rasulullah SAW bersabda, “Sesungguhnya agama itu mudah. Tidaklah seseorang mempersulit (berlebih-lebihan) dalam agama melainkan ia akan dikalahkan. Oleh karena itu kerjakanlah dengan semestinya, atau mendekati semestinya dan bergembiralah (dengan pahala Allah) dan mohonlah pertolongan di waktu pagi, petang dan sebagian malam.“ (Hr. Bukhari) Inilah karakter agama Islam sebagai agama yang telah diridhai Allah dan diturunkan dalam ... Read More »

Mencegah Stres dengan Iman

Keengganan orang-orang yang jauh dari agama untuk taat kepada Allah menyebabkan mereka terus menerus menderita perasaan tidak nyaman, khawatir dan stres. Akibatnya, mereka terkena berbagai ragam penyakit kejiwaan yang mewujud pada keadaan raga mereka. Tubuh mereka lebih cepat mengalami kerusakan, dan mereka mengalami penuaan yang cepat dan melemah. “Dan  barangsiapa  berpaling dari peringatan-Ku, maka sesungguhnya baginya penghidupan yang sempit, dan ... Read More »