Cahaya Al-Qu’ran

Islam Satu-satunya Jalan Kebenaran

“Sungguh telah datang kepada kalian cahaya dari Allah dan kitab yang menerangkan. Dengan kitab itulah Allah menunjuki orang-orang yang mengikuti keridhaan-Nya ke jalan-jalan keselamatan dan Allah mengeluarkan mereka dari kegelapan kepada cahaya dengan seizin-Nya serta menunjuki mereka ke jalan yang lurus.” (Qs. Al-Ma`idah: 15-16) Islam adalah agama universal yang mencakup seluruh ajaran kebaikan. Mulai dari keyakinan, ucapan maupun perbuatan diterangkan ... Read More »

Jangan Memakan Harta Haram

“Dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang bathil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebahagian dari pada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, padahal kamu Mengetahui.” (QS. Al-Baqarah: 188.)  Menurut Ibnu Abbas Ra. ayat ini berbicara tentang seseorang yang memiliki tanggungan harta ... Read More »

Meraih Kemuliaan dengan Mengingat Kematian

Al-Imam Al-Qurthubi berkata, “Siapa yang banyak mengingat mati, ia akan dimuliakan dengan tiga perkara: bersegera untuk bertaubat, hati merasa cukup, dan bersemangat dalam beribadah. Sebaliknya, siapa yang melupakan mati ia akan dihukum dengan tiga perkara: menunda taubat, tidak ridha dengan perasaan cukup dan malas dalam beribadah. Maka berpikirlah, wahai orang yang tertipu, yang merasa tidak akan dijemput kematian, tidak akan ... Read More »

Mengenal Sosok Kematian

  Kematian bersifat memaksa dan siap menghampiri manusia walaupun kita berusaha menghindarkan resiko-resiko kematian. Katakanlah: “Sekiranya kamu berada di rumahmu, niscaya orang-orang yang telah ditakdirkan akan mati terbunuh itu ke luar (juga) ke tempat mereka terbunuh”. Dan Allah (berbuat demikian) untuk menguji apa yang ada dalam dadamu dan untuk membersihkan apa yang ada dalam hatimu. Allah Maha Mengetahui isi hati. ... Read More »

Yakinlah, Rezeki Allah Pasti Datang

“Barangsiapa bertaqwa kepada Allah niscaya Dia akan mengadakan baginya jalan keluar. Dan memberinya rezeki dari arah yang tidak disangka-sangkanya. Dan barangsiapa yang bertawakal kepada Allah niscaya Allah akan mencukupkan (keperluan)–nya” (QS. Ath Thalaaq: 2-3) Maka, carilah rezeki yang baik di sisi Allah Swt. Godaan untuk mendapatkan harta dengan cara yang tidak disukai-Nya akan selalu ada, namun jika kita ikhlas melepaskannya maka ... Read More »

Rahasia Terkabulnya Doa

Doa dalam Islam bukan sekedar permohonan seorang hamba kepada Rabnya tetapi juga merupakan ekspresi penghambaan, kedekatan dan ibadah kepada Allah Swt. Allah juga bangga pada hamba-Nya yang berdoa dan berjanji akan mengabulkan setiap doa sebagaimana firman-Nya, “Berdoalah kepada-Ku, niscaya akan Kuperkenankan bagimu. Sesungguhnya orang-orang yang menyombongkan diri dari menyembah-Ku akan masuk neraka jahannam dalam keadaan hina dina”. [Qs. Al Mu’min: ... Read More »

Mengapa Mereka Selalu Memusuhi Islam?

Islamfobia dan ketakutan pada Islam tidak pernah surut dihembuskan di seluruh dunia. Berbagai penilaian negatif, menyudutkan, dan memusuhi Islam seolah tidak pernah berhenti. Kita tentu pantas bertanya, mengapa mereka selalu saja memusuhi Islam? Mengapa mereka tidak pernah berhenti melakukan provokasi dan memusuhi Islam? Ternyata Allah telah memberi jawaban atas pertanyaan ini.  Sampai kapanpun mereka memang akan memusuhi Islam. Mereka adalah ... Read More »

Awas Tertular Virus Kemunafikan

Munafik adalah terminologi untuk merujuk pada mereka yang berpura-pura mengikuti ajaran agama Islam, namun sebenarnya hati mereka memungkirinya. Dalam Al Qur’an terminologi ini merujuk pada mereka yang tidak beriman namun berpura-pura beriman.  “Apabila orang-orang munafik datang kepadamu, mereka berkata, “Kami mengakui, bahwa sesungguhnya kamu benar-benar Rasul Allah”, dan Allah mengetahui bahwa sesungguhnya kamu benar-benar Rasul-Nya; dan Allah mengetahui bahwa sesungguhnya orang-orang ... Read More »

Membaca Tanda-tanda Kekuasaan Allah

Dalam Alqur’an dinyatakan bahwa orang yang tidak beriman adalah mereka yang tidak mengenali atau tidak menaruh kepedulian pada ayat atau tanda-tanda kebesaran dan kekuasaan Allah di alam semesta ciptaan-Nya. Sebaliknya, ciri menonjol pada orang yang beriman adalah kemampuan memahami tanda-tanda dan bukti-bukti kekuasaan sang Pencipta tersebut. Ia mengetahui bahwa semua ini diciptakan tidak dengan sia-sia, dan ia mampu memahami kekuasaan ... Read More »

3 Penghalang Masuk Surga

Setiap muslim pasti ingin memperoleh kebahagiaan dalam kehidupan dunia dan akhirat. Kebahagiaan di akhirat berarti seseorang dimasukkan ke dalam surga oleh Allah Swt. Namun keinginan untuk masuk surga bukan hal yang mudah untuk diwujudkan. Selain harus memenuhi persyaratan, juga harus mampu menghindari berbagai penghalang. Berikut ini berbagai penghalang masuk surga yang harus disingkirkan, sebagaimana disebutkan dalam Al-Qur’an dan Al Hadits. ... Read More »