Buah Amal shaleh

Buah Amal shaleh

 

  1. Allah akan memberinya rezeki yang baik.“Maka orang-orang yang beriman dan beramal saleh, bagi mereka ampunan dan rezki yang mulia” (Qs. Al-Hijr : 50)
  2. Allah Akan memberikan derajat yang tinggi. “ dan Barangsiapa datang kepada Tuhannya dalam Keadaan beriman, lagi sungguh-sungguh telah beramal saleh, Maka mereka Itulah orang-orang yang memperoleh tempat-tempat yang Tinggi (mulia),” (Qs. Thaaha : 75)
  3. Terhidar dari kegelapan.  “Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal-amal saleh, mereka diberi petunjuk oleh Tuhan mereka karena keimanannya, di bawah mereka mengalir sungai- sungai di dalam syurga yang penuh kenikmatan.” (QS Yunus :9)
  4. Diberi rahmat. “ Adapun orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal saleh maka Tuhan mereka memasukkan mereka ke dalam rahmat-Nya (surga). Itulah keberuntungan yang nyata. (QS At –jatsyiah :30)
  5. Pahala yang cukup. “Adapun orang-orang yang beriman dan mengerjakan amalan-amalan yang saleh, maka Allah akan memberikan kepada mereka dengan sempurna pahala amalan-amalan mereka; dan Allah tidak menyukai orang-orang yang zalim”. (QS ali-Imran :57)
  6. Diberi ampunan. “Dan orang-orang yang beriman dan beramal saleh, benar-benar akan Kami hapuskan dari mereka dosa-dosa mereka dan benar-benar akan Kami beri mereka Balasan yang lebih baik dari apa yang mereka kerjakan.” (QS Al-Ankabut : 7)
  7. Mendapat ampunan dan syurga. “Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal-amal saleh dan merendahkan diri kepada Tuhan mereka, mereka itu adalah penghuni-penghuni syurga; mereka kekal di dalamnya.” (QS Hud :23) (ton)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*