Uban Rasullulah

Uban Rasullulah

Pada suatu ketika Rasulullah Saw sedang duduk dan Umar bin Khaththab r.a. datang mendekat. Umar agar terkejut ketika melihat banyak rambut uban tumbuh di kepala Rasulullah. “Ya Rasulullah, anda telah banyak beruban.” Kata Umar bermaksud mencandai beliau. “Benar kamu, hai Umar. Surat Hud telah mampu membuatku beruban.” “Mengapa begitu, ya Rasulullah?” Tanya umar. “Ya Umar, dalam surat tersebut ada sebuah ayat yang membuatku beruban.” Umar semakin penasaran lalu bertanya, “Ayat yang manakah itu, ya Rasulullah?” “Yaitu firman Allah Swt., ‘Maka tetaplah kamu pada jalan yang benar, sebagaimana diperintahkan kepadamu dan (juga) orang yang telah taubat beserta kamu dan janganlah kamu melampaui batas. Sesungguhnya dia Maha Melihat apa yang kamu kerjakan.’” (QS. Hud [11]: 112)

Renungkanlah, bagaimana mungkin Rasulullah yang maksum dan bebas dosa dapat dibuat beruban oleh ayat ini, sementara banyak diantara kita justru mengabaikan ayat ini. Renungkanlah. (Anton).

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*